Ochrana osobních údajů

Kupující tímto podle § 5 odst. 2 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovával jeho shora uvedené osobní údaje k marketingovým účelům, tj. za účelem nabízení obchodu a služeb kupujícímu. Tento souhlas kupující uděluje dobrovolně, na dobu neurčitou a bere přitom na vědomí, že ho může kdykoliv sdělením odvolat. Dále bere na vědomí, že prodávající je povinen mu kdykoliv na vyžádání poskytnout informaci o zpracování jeho osobních údajů podle § 12 z.č. 101/200 Sb. Kupující dále souhlasí s tím, aby prodávající předal jeho výše uvedené osobní údaje osobám zajišťujícím dopravu a montáž koupeného zboží , dále i výrobci dodaného zboží ( pro případné vyřízení reklamace ).

 


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:603 872 030

Kontakt na naši zákaznickou linku

Odběr novinek [Newsletter]